Chint

Каталог: Линк

Ценовник: Линк

Сајт: Линк

Zahvaljujući vašem poverenju i podršci, Chint stabilno raste i pokazuje dobru sliku u javnosti.
Od 1980-ih, kada je naše preduzeće počelo od male radionice za proizvodnju niskonaponskih komponenti, bili smo specijalizovani za električne industrije i postepeno prerasli u vodeće preduzeće u oblasti industrijske električne opreme u Kini. 2006. godine, Chint pocinje sa proizvodnjom komponenti za solarnu energiju, I izgradjuje na desetine velikih podzemnih mreža povezanih PV elektranama i krovni tip distribuiranih PV elektrana širom sveta, i na taj način postaje najveći PV investitor solarnih elektrana među kineskim privatnim preduzećima.
Za skoro 30 godina, mi smo uvek insistirali na filozofiji rada u "Stvaranju vrednosti za kupce, razvoj zaposlenih, i preuzimanja odgovornosti za društvo", u skladu sa principom " orijentisan ka ljudima, na dugorocnoj osnovi, sirenje dobrih vrednosti", i nastojimo da uspostavimo obostranu korist sa našim dobavljačima, distributerima, kupcima i partnerima za zajednički razvoj. Na taj način, konačno smo zaradili veliki ugled i dugoročno poverenje naših zaposlenih, klijenata, partnera i konkurenata koji su omogućili lidersku poziciju Chint u oblasti industrijske elektro opreme i oblasti čiste energije.
Danas, nauka i tehnologija su u ubrzanom razvoju i energetska optimizacija je postala neizbežan trend. Mi čvrsto verujemo da je pametna mreža, internet i čista energija kao i, napredak ljudskog društva moraju biti veoma unapređeni. Chint će ići sa ovim trendom I insistirati i istrajati u istraživanjima i inovacijama i razvijati Chint u globalni vodeći brend čiste energije I pronalaziti rešenje za upravljanje energetskom efikasnoscu.Zelimo da se udruzimo sa Vama, i da zajedno stvorimo sjajnu budućnos.